Usługi

Usługi incydentalne

Współpracujemy z firmami nie tylko w ramach stałej opieki serwisowej, oferujemy także incydentalne usługi serwisowe. Pozwalają one Państwu na skorzystanie z pomocy serwisantów w przypadku pojawienia się niespodziewanych awarii i kłopotów w działaniu sprzętu, pomimo braku stałej opieki administracyjnej. Świadczone przez nas usługi informatyczne są zawsze zindywidualizowane, mogą dotyczyć analizy i diagnozy nieprawidłowego działania części systemu informatycznego lub doraźnego rozwiązania problemu. To szybka i fachowa pomoc w zakresie poprawy funkcjonowania systemu informatycznego – profesjonalizm i doświadczenie naszych serwisantów gwarantuje szybkie rozwiązanie problemu.

Umowy na stałe

Proponujemy podpisanie z naszą firmą stałej umowy na świadczenie usług serwisowych. Decydując się na podpisanie umowy z naszą firmę mogą Państwo uzyskać wiele korzyści:

1. Bardzo istotny dla Państwa jako naszego Klienta staje się czas reakcji. W zależności od wyboru opcji nasi konsultacji sę zobowiązani, po zgłoszeniu zaistnienia potrzeby pojawienia się u Państwa w firmie, do reakcji w określonym czasie. W ten sposób są Państwo pewni, że problem będzie rozwiązany w określonym przedziale czasu.

2. Skutecznie mogą Państwo obniżyć również koszty za usługi serwisowe. W ramach umowy z gwarantowaną liczbą godzin wizyty konsultanta płacą Państwo mniej za godzinę usługi.

3. Istotną korzyścią jest również fakt, iż w przypadku częstych i regularnych wizyt konsultanta naszej firmy jest większa możliwość kontrolowania oprogramowania i wychwycenia ewentualnych błędów.